4.8mm Nilon kabel galstugy

Gysga düşündiriş:

Önümiň gözden geçirilmegi

  • Kabelleri, turbalary we şlanglary birikdirmek we berkitmek üçin giň ölçegler ulanylýar.
  • Kabeliň tertipli we arassa bolmagyna kömek ediň.
  • Gowy gaýtadan işlenip bilinýän 100% ýokary hilli plastmassadan ýasaldy.
  • Has durnukly gaýyş üçin içerki sertiki gaýyşlar.
  • El bilen ýa-da işleýiş gurallary bilen işlemek ýönekeý
  • Egri kabel baglanyşyklary aňsat salmaga mümkinçilik berýär.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)

Lamangyn:UL94 V2

Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.

önüm kategoriýasy:Içki diş galstugy

Gaýtadan ulanyp bolarmy: no

Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃

Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃

Reňk:Adaty reňk, içerde ulanmak üçin amatly tebigy (ak) reňkdir;

Şiýun Gara reňkli kabel galstugy, kabel baglanyşyklarynyň ömrüni uzaldýan UV şöhlelenmesine çydamly ýörite goşundylar bilen öndürilýär, daşarda ulanmak üçin amatly.

Aýratynlyk

No.ok.

Ini (mm)

Uzynlyk

Galyňlyk

Baglama Dia. (Mm)

Adaty dartyş güýji

ŞIYUN # Dartyş güýji

INCH

mm

mm

LBS

KGS

LBS

KGS

SY1-1-48120

4.8

4 3/4 ″

120

1.2

3-30

50

22

67

30

SY1-1-48150

6 ″

150

1.2

3-35

50

22

67

30

SY1-1-48160

6 1/4 ″

160

1.2

3-37

50

22

67

30

SY1-1-48180

7 ″

180

1.2

3-42

50

22

67

30

SY1-1-48190

7 1/2 ″

190

1.2

3-46

50

22

67

30

SY1-1-48200

8 ″

200

1.2

3-50

50

22

67

30

SY1-1-48250

10 ″

250

1.3

3-65

50

22

67

30

SY1-1-48280

11 ″

280

1.3

3-70

50

22

67

30

SY1-1-48300

11 5/8 ″

300

1.25

3-82

50

22

67

30

SY1-1-48350

13 3/4 ″

350

1.3

3-90

50

22

67

30

SY1-1-48370

143/5 ″

370

1.3

3-98

50

22

67

30

SY1-1-48380

15 ″

380

1.3

3-102

50

22

67

30

SY1-1-48400

15 3/4 ″

400

1.3

3-105

50

22

67

30

SY1-1-48430

17 ″

430

1.35

3-110

50

22

67

30

SY1-1-48450

17 3/4 ″

450

1.35

3-130

50

22

67

30

SY1-1-48500

19 11/16 ″

500

1.4

3-150

50

22

67

30

“Wenzhou Shiyun Electronic Co., Ltd” neýlon kabel baglanyşyklaryny professional öndüriji.Önümiň hilini ýokarlandyrmagy, ýokary derejeli önümleri we müşderilerimiz üçin iň gowy hyzmaty hödürlemegi dowam etdireris.

Şiýun agyr zynjyr baglanyşyklary beýlekilerden has galyň we güýçlidir, bu az ulanyp bilersiňiz, ýöne aşa şertlerde dargap gitmeginden gorkmaň.

Funksiýa düşündiriş

Bu berk, ýokary çydamly adaty galstuk örtükleri, köp sanly kabel we sim birikdirme programmalary üçin amatlydyr, şol sanda 50 funt sterlinge çenli berkitmegi talap edýän agyr ýüklemek işlerini.birleşdiriji güýç.

Şiýun önümleriniň artykmaçlyklary

Şiýun, sim saklamak we dolandyrmak üçin iň esasy saýlaýan birnäçe artykmaçlygy hödürleýär.

Ilki bilen, olaryň neýlon gaýyşlary simleri saklamagy we boş ýer tygşytlamagy aňsatlaşdyrýar, şol bir wagtyň özünde bulaşyk simler meselesini çözýär.

Elektrik şnuruny saklamakdan başga-da, “Şiýun” kabel baglanyşyklary 3C önümleriniň ähli periferiýa enjamlarynda simleri dolandyrmak üçin ulanylyp bilner.

Şiýun kabel baglanyşyklary ýokary berklik, köýnek garşylygy we simleri goramak üçin basyşa garşylyk bilen gurlupdyr.Güýçli dartgynlylygy üpjün edýän we aňsatlyk bilen döwülmeýän ýokary hilli materiallardan ýasalýar.

Mundan başga-da, kabel enjamynyň ýönekeý gulplama dizaýny bar, bu galstuk çekilenden soň gulplanmaga mümkinçilik berýär.Bu aýratynlyk, dürli simleri we kabelleri birikdirmek we guramak üçin amatly edýär.

Şiýun kabel baglanyşyklary köptaraply we öý hojalygy, iş ýerleri we köpçülik ýerleri ýaly dürli sazlamalarda ulanylyp bilner.

Umuman aýdanyňda, Şiýun önümleri simleri dolandyrmak, olaryň tertipli we goralmagyny üpjün etmek üçin ygtybarly we täsirli çözgütdir.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler