SHIYUN Ekologiýa taýdan arassa çykarylýan kabel galstugy

Gysga düşündiriş:

  • Orta ýük göterijiligi üçin çykarylýan kabel baglanyşyklary.
  • Gowy gaýtadan işlenip bilinýän 100% ýokary hilli plastmassadan ýasaldy.
  • Aňsatlyk bilen ýa-da pyçak bilen ýygnalan, barmak tutmagy işledip bilgeşleýin boşadylýança ygtybarly gulplanyň.
  • Daşarda ulanmak üçin amatly.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Haryt amaly:

Kabel baglanyşyklary, ilkinji nobatda elektrik kabeli ýa-da simleri birleşdirmek üçin berkidiji görnüş hökmünde ulanylýar.Kabel baglanyşyklary arzan, ulanmak aňsat we güýçli we şonuň üçin olary dürli pudaklarda dürli ulanmak üçin tapyp bilersiňiz:
* Kabel dolandyryşy
* Öý / DIY
* Bag

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)

Lamangyn:UL94 V2

Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.
Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃
Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃
Reňk:Adaty reňk, içerde ulanmak üçin amatly tebigy (ak) reňkdir;
Gara reňkli kabel galstugy, daşarda ulanmak üçin elýeterli uglerod gara we UV agentini goşdy.
Haryt kategoriýasy:Daşarky galstuk
Gaýtadan ulanyp bolarmy:Hawa

Aýratynlyk

4.8mm çykarylýan kabelGalstuk
No.ok. L W (mm) Baglama Dia.(mm) On sil güýç
INCH mm LBS KGS
SY1-4-48280 11 ″ 280 4.8 60 40 18

7.2mm çykarylýan kabel galstugy
No.ok. L W (mm) Baglama Dia. (Mm) On sil güýç
INCH mm LBS KGS
SY1-4-72150 6 ″ 150 7.2 35 50 22
SY1-4-72200 8 ″ 200 7.2 50 50 22
SY1-4-72250 10 ″ 250 7.2 65 50 22
SY1-4-72300 12 ″ 300 7.2 80 50 22

Lyokary maslahat beriň

Bu ýokary hilli çykarylýan we sazlanyp bilinýän zynjyr baglanyşyklarynyň bir görnüşidir, Dişler zerur bolşy ýaly meşgullanýar, güýçli çykarylýan berkitme, zynjyr baglanyşyklaryny birnäçe gezek gaýtadan ulanmagy üpjün edýär, şeýle hem simleri gaty berk baglasaňyz, bukjanyň ululygyny sazlap bilersiňiz, It meşhur we ekologiýa taýdan arassa we tygşytly, pul tygşytlaýar.

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
• Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. ippingük daşamak
• EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
• Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
• ippingük daşaýjy agentimiz, ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg möhleti
• Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
• Has köp habarlaşmak gerek

4. Satuwdan soň hyzmat
• Hatda önümçiligiň wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ýerine ýetireris.
• (Dolandyryşyň kyn sebäbini / güýji ýeňip bolmaýar) Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.
• 30 minutyň içinde 8: 00-17: 00 jogap alyň;
• Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler