Atylylyk durnuklaşdyrylan öz-özüni gulplaýan neýlon kabel galstugy

Gysga düşündiriş:

  • Dürli ululykda bar
  • Gowy gaýtadan işlenip bilinýän 100% ýokary hilli plastmassadan ýasaldy.
  • Has durnukly gaýyş üçin içerki sertiki gaýyşlar.
  • El bilen ýa-da işleýiş gurallary bilen işlemek ýönekeý
  • Baglanan zatlara aşa ýokary iş temperaturasynda 130 to çenli durnukly saklamaga kömek ediň, arakesmäň ýa-da gowşamaň.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)

Lamangyn:UL94 V2

Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.

önüm kategoriýasy:Içki diş galstugy

Gaýtadan ulanyp bolarmy: no

Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 105 ℃

Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 105 ℃

Reňk:Adaty reňk-tebigy (ak) reňk içerde ulanmak üçin amatlydyr;

Gara reňkli kabel galstugy, daşarda ulanmak üçin elýeterli uglerod gara we UV agentini goşdy.

Aýratynlyk

No.ok.

Ini (mm)

Uzynlyk

Galyňlyk

Baglama Dia. (Mm)

Adaty dartyş güýji

INCH

mm

mm

LBS

KGS

SY1-1-25100

2.5

4 ″

100

1.0

2-22

18

8

SY1-1-25150

6 ″

150

1.05

2-35

18

8

SY1-1-36150

3.6

6 ″

150

1.2

3-35

40

18

SY1-1-36200

8 ″

200

1.2

3-50

40

18

SY1-1-48200

4.8

8 ″

200

1.2

3-50

50

22

SY1-1-48250

10 ″

250

1.3

3-65

50

22

SY1-1-48300

11 5/8 ″

300

1.25

3-82

50

22

SY1-1-76350

7.6

133/4 ″

350

1.5

4-90

120

55

Lyokary maslahat beriň

Atylylyk durnuklaşdyrylan zip galstugy, iş temperaturasyna aýratyn zerurlygy bolan käbir müşderiler üçin maslahat berilýär.Käbir ekstremal gurşawda güýçli we howpsuz bolar.

Neýlondan gurlan, Öz-özüni gulplaýjy berkidiji hemişelik ýagdaýda saklanýar;
Gulpy açmaýar, gaýçy bilen aýyrmaýar, egri ujy tekiz ýüzlerden saýlamak aňsat we çalt gurnamaga has çalt başlangyç sapak bermäge mümkinçilik berýär, içerde ulanmak üçin amatly, şeýle hem açyk howada hödürlenýän üýtgeşik kynçylyklar (buz, ýagyş, gar, ýylylyk we göni gün şöhlesi).
Köpugurly we mümkin bolan iň giň temperaturada (-30 ℃ + 105 ℃), howa we UV çydamly

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
• Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. ippingük daşamak
• EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
• Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
• ippingük daşaýjy agentimiz, ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg möhleti
• Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
• Has köp habarlaşmak gerek

4. Satuwdan soň hyzmat
• Hatda önümçiligiň wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ýerine ýetireris.
• (Dolandyryşyň kyn sebäbini / güýji ýeňip bolmaýar) Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.
• 30 minutyň içinde 8: 00-17: 00 jogap alyň;
• Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler