UL94-V0 bilen neýlon kabel galstugy (Senagat ulanylyşy)

Gysga düşündiriş:

  • Dürli ululykda bar
  • Gowy gaýtadan işlenip bilinýän 100% ýokary hilli plastmassadan ýasaldy.
  • Has durnukly gaýyş üçin içerki sertiki gaýyşlar.
  • Pes tüsse talaplaryny kanagatlandyryň
  • Fireangynyň pes howpy we ýokary howpsuzlyk derejesi
  • Fireangyn dörän ýagdaýynda diňe mukdarda zäherli gazlar we poslaýjy kislotalar öndürilýär

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66V0)

Lamangyn:UL94 V0

Aýratynlyklary:Fireokary ýangyna garşylyk, kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaşy aňsat däl, güýçli çydamlylyk.

önüm kategoriýasy:Içki diş galstugy

Gaýtadan ulanyp bolarmy:no

Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃

Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃

Reňk:Ak

Aýratynlyk

No.ok.

Ini (mm)

Uzynlyk

Galyňlyk

Baglama Dia. (Mm)

Adaty dartyş güýji

INCH

mm

mm

LBS

KGS

SY1-1-25100

2.5

4 ″

100

1.0

2-22

18

8

SY1-1-25150

6 ″

150

1.05

2-35

18

8

SY1-1-36150

3.6

6 ″

150

1.2

3-35

40

18

SY1-1-36200

8 ″

200

1.2

3-50

40

18

SY1-1-48200

4.8

8 ″

200

1.2

3-50

50

22

SY1-1-48250

10 ″

250

1.3

3-65

50

22

SY1-1-48300

11 5/8 ″

300

1.25

3-82

50

22

SY1-1-76350

7.6

133/4 ″

350

1.5

4-90

120

55

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
• Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. ippingük daşamak
• EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
• Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
• ippingük daşaýjy agentimiz, ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg möhleti
• Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
• Has köp habarlaşmak gerek

4. Satuwdan soň hyzmat
• Hatda önümçiligiň wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ýerine ýetireris.
• (Dolandyryşyň kyn sebäbini / güýji ýeňip bolmaýar) Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.
• 30 minutyň içinde 8: 00-17: 00 jogap alyň;
• Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler