Daşarky Sawtooth-Kabel-daşy Serwer

Gysga düşündiriş:

Önümiň gözden geçirilmegi

  • Daşky dişli kabel baglanyşyklary içki ýüzi bilen
  • Tirsek dizaýny, sim simlerine laýyk, boş ýer tygşytlaň
  • Pes goýmak güýji, ýokary döwüji güýç
  • El bilen ýa-da gural ýaragy bilen birikdirip bolýar, işlemek aňsat

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)
Lamangyn:UL94 V2
Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.
Haryt kategoriýasy:Daşarky galstuk
Gaýtadan ulanyp bolarmy:no
Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃
Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃
Reňk:Adaty reňk, içerde ulanmak üçin amatly tebigy (ak) reňkdir;
Gara reňkli kabel galstugy, daşarda ulanmak üçin elýeterli uglerod gara we UV agentini goşdy.

Aýratynlyk

No.ok.

Ini (mm)

Uzynlyk

Galyňlyk

Baglama Dia. (Mm)

Min.loopTensile güýji

INCH

mm

mm

LBS

KGS

SY1-1-48200

4.8

8 ″

200

1.2

3-50

50

22

Üstünlik

Içindäki tekizligi, bukjanyň predmetinden islendik şikesleriň ýa-da şikesleriň öňüni almaga kömek edýär.Esasan köp pudaklarda bilelikde işlemek üçin klipler bilen ulanyldy.

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
• Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. ippingük daşamak
• EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
• Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
• ippingük daşaýjy agentimiz, ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg möhleti
• Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
• Has köp habarlaşmak gerek

4. Satuwdan soň hyzmat
• Hatda önümçiligiň wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ýerine ýetireris.
• (Dolandyryşyň kyn sebäbini / güýji ýeňip bolmaýar) Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.
• 30 minutyň içinde 8: 00-17: 00 jogap alyň;
• Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler