Iki gezek gulplamak kabeli galstugy- “DÜŞÜNJI GÖRNÜŞ KABELI I HIGH GOWY TENSILE Güýji”

Gysga düşündiriş:

  • Gowy dartyş güýji
  • Daşarky diş dizaýny, içki ýüzi tekiz
  • Kabelleri izolýasiýa zeperinden goraýar
  • Dar tekiz ýerler üçin amatly tekiz kelleli optimal dizaýn

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)

Lamangyn:UL94 V2

Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.
önüm kategoriýasy:Içki diş galstugy
Gaýtadan ulanyp bolarmy: no
Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃
Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃
Reňk:Adaty reňk, içerde ulanmak üçin amatly tebigy (ak) reňkdir;
Gara reňkli kabel galstugy, daşarda ulanmak üçin elýeterli uglerod gara we UV agentini goşdy.

Aýratynlyk

ITEM No.

L

W (mm)

MAX.BUNDLE DIA. (Mm)

DÖWRÜN GÖRNÜŞI (STANDART)

INCH

mm

LBS

KGS

SY1-5-190DL

7 ″

190

9

45

67

30

SY1-5-250DL

10 ″

250

9

66

67

30

SY1-5-360DL

13 5/8 ″

360

9

90

67

30

SYE-5-1000DL

40 ″

1000

9

290

67

30

Iki gezek gulplamak Kabel baglanyşyklary, ilkinji nobatda elektrik kabeli ýa-da simleri birleşdirmek üçin berkidiji görnüş hökmünde ulanylýar.Kabel galstugy, köp sanly programmada ulanmak üçin ýeterlik derejede köpdür: Awtoulag pudagy / Ulag / Aerokosmos senagaty / Nebit we gaz senagaty / Kabel dolandyryşy / Öý / DIY / Bagbançylyk, ekt.

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
• Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. ippingük daşamak
• EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
• Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
• ippingük daşaýjy agentimiz, ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg möhleti
• Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
• Has köp habarlaşmak gerek

4. Satuwdan soň hyzmat
• Hatda önümçiligiň wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ýerine ýetireris.
• (Dolandyryşyň kyn sebäbini / güýji ýeňip bolmaýar) Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.
• 30 minutyň içinde 8: 00-17: 00 jogap alyň;
• Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler