8 mm öz-özüni gulplaýan neýlon kabel galstugy

Gysga düşündiriş:

Önümiň gözden geçirilmegi

  • Kabelleri, turbalary we şlanglary birikdirmek we berkitmek üçin giň ölçegler ulanylýar.
  • Kabeliň tertipli we arassa bolmagyna kömek ediň.
  • Gowy gaýtadan işlenip bilinýän 100% ýokary hilli plastmassadan ýasaldy.
  • Has durnukly gaýyş üçin içerki sertiki gaýyşlar.
  • El bilen ýa-da işleýiş gurallary bilen işlemek ýönekeý.
  • Egri kabel baglanyşyklary aňsat salmaga mümkinçilik berýär.

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)

Lamangyn:UL94 V2

Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.

önüm kategoriýasy:Içki diş galstugy

Gaýtadan ulanyp bolarmy: no

Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃

Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃

Reňk:Adaty reňk, içerde ulanmak üçin amatly tebigy (ak) reňkdir;

Şiýun Gara reňkli kabel galstugy, kabel baglanyşyklarynyň ömrüni uzaldýan UV şöhlelenmesine çydamly ýörite goşundylar bilen öndürilýär, daşarda ulanmak üçin amatly.

Aýratynlyk

No.ok.

Ini (mm)

Uzynlyk

Galyňlyk

Baglama Dia. (Mm)

Adaty dartyş güýji

ŞIYUN # Dartyş güýji

INCH

mm

mm

LBS

KGS

LBS

KGS

SY1-1-72150

7.2

6 ″

150

1.45

3-33

120

55

133

60

SY1-1-72200

8 ″

200

1.45

3-50

120

55

133

60

SY1-1-72250

10 ″

250

1.45

4-63

120

55

133

60

SY1-1-72300

11 5/8 ″

300

1.45

4-82

120

55

133

60

SY1-1-72350

13 3/4 ″

350

1.5

4-90

120

55

133

60

SY1-1-72370

14 3/5 ″

370

1.5

4-98

120

55

120

55

SY1-1-72380

15 ″

380

1.5

4-100

120

55

140

64

SY1-1-72400

15 3/4 ″

400

1.5

4-105

120

55

140

64

SY1-1-72450

17 3/4 ″

450

1.6

4-110

120

55

140

64

SY1-1-72500

19 11/16 ″

500

1.5

4-150

120

55

140

64

SY1-1-72530

203/4 ″

530

1.5

4-155

120

55

140

64

SY1-1-72550

211/16 ″

550

1.6

4-160

120

55

140

64

SY1-1-76200

7.6

8 ″

200

1.5

3-50

120

55

120

55

SY1-1-76250

10 ″

250

1.5

4-63

120

55

120

55

SY1-1-76300

115/8 ″

300

1.5

4-82

120

55

120

55

SY1-1-76350

133/4 ″

350

1.5

4-90

120

55

120

55

SY1-1-76380

15 ″

380

1.5

4-100

120

55

140

64

SY1-1-76400

153/4 ″

400

1.5

4-105

120

55

140

64

SY1-1-76450

173/4 ″

450

1.5

4-118

120

55

140

64

SY1-1-76500

1911/16 ″

500

1.5

4-150

120

55

140

64

SY1-1-76550

211/16 ″

550

1.5

4-160

120

55

140

64

“Wenzhou Shiyun Electronic Co., Ltd” neýlon kabel baglanyşyklaryny professional öndüriji.Önümiň hilini ýokarlandyrmagy, ýokary derejeli önümleri we müşderilerimiz üçin iň gowy hyzmaty hödürlemegi dowam etdireris.
Şiýun agyr zynjyr baglanyşyklary UV çydamly halogen erkin neýlon 66-dan ýasalýar.
Şiýun agyr zynjyr baglanyşyklary beýlekilerden has galyň we güýçlidir, bu az ulanyp bilersiňiz, ýöne aşa şertlerde dargap gitmeginden gorkmaň.

Önümleriň artykmaçlygy

1.Bu hakykatdanam agyr zynjyr baglanyşyklary 120 litr dartyş güýjüni saklap biler, gündelik ulanyşlaryňyzyň hemmesini diýen ýaly kanagatlandyryp biler.
2.Gaty agyr zynjyrlar, öý, bag, ofis we garaage tertibi üçin ajaýyp.Diňe kabel ýa-da sim üçin tertipli we ulanmak üçin ajaýyp bolman, eýsem bagbançylyk, hemişelik düzediş, agyr zatlary asmak we ş.m.
3. -30 85 85 temperatures aralygynda çydamly we howa çydamly materialdan ýasaldy.UV çydamly, göni gün şöhlesinde açyk howada ulananyňyzda sim baglanyşyklarymyzyň ýeňilleşmejekdigine göz ýetirýär.

Funksiýa düşündiriş

Bu galstuk örtükler, 120 funtdan geçmeli däl goşundylar üçin amatlydyr.birleşdiriji güýç.
Atylylyk durnuklaşdyrylan neýlon 6/6, ýokary temperatura iş gurşawyna üznüksiz ýa-da uzak wagtlap täsir etmekde ulanylýar.

Şiýunyň kabel baglanyşyklarynyň artykmaçlyklary

Şiýunyň neýlon gaýyşlary sim saklamaga kömek etmek üçin ulanylyp bilner, netijede ýer tygşytlamaga we dykylan simler meselesini çözmäge kömek eder.
Elektrik şnuruny saklamakdan başga-da, kabel baglanyşyklary 3C önümleriniň ähli periferiýa enjamlarynyň simlerini dolandyrmak üçin amatlydyr.
Kabel baglanyşyklary ýokary berklige, könelmäge we basyşa garşylyga eýe bolup, simleri zeperlerden goramak üçin ideal edýär.
Şiýunyň kabel baglanyşyklary ýokary hilli bolup, güýçli dartgynlylygy görkezýär we döwülmäge ýykgyn etmeýär.
Kabel dwigateli, öz-özüni gulplamak üçin ýönekeý dizaýna eýedir, bu bolsa çekilende gulplanmaga mümkinçilik berýär, dürli simleri we kabelleri birikdirmek we guramak üçin amatly edýär.
Kabel baglanyşyklary öýlerde, iş ýerlerinde, köpçülik ýerlerinde we beýleki ýerlerde köp sanly amaly tapýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler