Nurbat bilen dakylýan baş kabel galstugy

Gysga düşündiriş:

Önümiň gözden geçirilmegi

  • Toplumlaýyn kabel galstugy (Düzediş we berkitmek)
  • Ajaýyp dizaýn
  • Çylşyrymly programmalar üçin amatly

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)
Lamangyn:UL94 V2
Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.
önüm kategoriýasy:Içki diş galstugy
Gaýtadan ulanyp bolarmy: No
Gurnama temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃
Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃
Reňk:Adaty reňk, içerde ulanmak üçin amatly tebigy (ak) reňkdir;
Gara reňkli kabel galstugy, daşarda ulanmak üçin elýeterli uglerod gara we UV agentini goşdy.

Aýratynlyk

ITEM.NO.

L

W (mm)

MAX.BUNDLE DIA. (Mm)

TENSILE Güýç

INCH

MM

LBS

KGS

SY1-3-25100MT

4 ″

100

2.5

22

18

8

SY1-3-36100MT

4 ″

100

3.6

22

40

18

SY1-3-36150MT

6 ″

150

3.6

32

40

18

SY1-3-36200MT

8 ″

200

3.6

42

40

18

SY1-3-48200MT

8 ″

200

4.8

42

50

22

Programma aralygy

Kabel dolandyryşy, enjamlary, ätiýaçlyk şaýlaryny ýa-da bagda abatlamak we goldamak

Hyzmat kepilligimiz

1. Zeper ýeten harytlar üçin näme etmeli?

• Satuwdan soň 100% kepillik berýäris!(Zyýan derejesine baglylykda yzyna gaýtarylmak ýa-da zatlary yzyna ibermek barada pikir alyşmaga açyk.)

2. ippingükleme opsiýalary

• Adatça, EXW / FOB / CIF / DDP şertlerini hödürleýäris;

• Deňiz, howa, ekspress ýa-da otly arkaly gatnawy saýlap bilersiňiz.

• ippingük daşaýjy wekilimiz, tygşytly ýük daşamagy gurnamaga kömek edip biler, ýogsa-da 100% amatly ýük daşama prosesine kepil geçip bilmejekdigimizi ýa-da üstaşyr wagtynda ýüze çykyp biljek islendik meseläni çözüp bilmejekdigimizi ýadyňyzdan çykarmaň.

3. Töleg usullary

• Tölegleri bank geçirimleri, Alibaba Söwda Kepilligi, West Union we PayPal arkaly kabul edýäris.

• Alternatiw töleg usullaryny talap edýän bolsaňyz, habarlaşmakdan çekinmäň.Satyn alandan soň goldaw

• Tassyklanylan sargyt möhleti bilen deňeşdirilende önümçilik wagty bir gün gijikdirilse-de, sargyt mukdarynyň 1% -ine barabar kompensasiýa bermäge borçlanýarys.

•.

• Müşderi goldaw toparymyz 8: 00-dan 17: 00-a çenli elýeterli we 30 minudyň içinde jogap bermegi maksat edinýäris.

• Has täsirli aragatnaşyk üçin hoşniýetli habar iberiň, oýananymyzdan soň derrew size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler