Pes temperaturaly öz-özüni gulplaýan neýlon kabel baglanyşyklary

Gysga düşündiriş:

Önümiň gözden geçirilmegi

  • Dürli ululykda bar.
  • Gowy gaýtadan işlenip bilinýän 100% ýokary hilli plastmassadan ýasaldy.
  • Has durnukly gaýyş üçin içerki sertiki gaýyşlar.
  • El bilen ýa-da işleýiş gurallary bilen işlemek ýönekeý
  • Pes temperatura kabel baglanyşyklary, işleýän temperatura -40 ℃ ~ 85 from, aşa sowuk howa we sebitler üçin ulanylýar.

 

 

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)

Lamangyn:UL94 V2

Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.

Gaýtadan ulanyp bolarmy: no

Haryt kategoriýasy:Içki diş galstugy

Reňk:Adaty reňk-tebigy (ak) reňk içerde ulanmak üçin amatlydyr;

Gara reňkli kabel galstugy, daşarda ulanmak üçin elýeterli uglerod gara we UV agentini goşdy.

Gurnama temperaturasy:-20 ℃ ~ 85 ℃

Iş temperaturasy:-40 ℃ ~ 85 ℃

Aýratynlyk

No.ok.

Ini (mm)

Uzynlyk

Galyňlyk

Baglama Dia. (Mm)

Adaty dartyş güýji

INCH

mm

mm

LBS

KGS

SY1-1-25100

2.5

4"

100

1.0

2-22

18

8

SY1-1-25150

6"

150

1.05

2-35

18

8

SY1-1-36150

3.6

6"

150

1.2

3-35

40

18

SY1-1-36200

8"

200

1.2

3-50

40

18

SY1-1-48200

4.8

8"

200

1.2

3-50

50

22

SY1-1-48250

10 "

250

1.3

3-65

50

22

SY1-1-48300

11 5/8 "

300

1.25

3-82

50

22

SY1-1-76350

7.6

133/4 "

350

1.5

4-90

120

55

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülse näme etmeli?
- Döwülen harytlar üçin satuwdan soň 100% hyzmat bermegi we zeper ýeten harytlaryň sanyna görä harytlaryň yzyna gaýtarylmagyny ýa-da çalşylmagyny ara alyp maslahatlaşmagy wada berýäris.

2. ippingükleme usuly:
- Adatça EXW / FOB / CIF / DDP iberiş usulyny üpjün edýäris;
- Deňiz, howa, gyssagly ýa-da demir ýol ulaglaryny saýlap bilersiňiz;
- ippingük daşaýjy agentimiz, arzan bahadan eltip bermäge kömek edip biler, ýöne ýük daşamak wagty we ýük daşamak wagtynda ýüze çykyp biljek islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg usullary:
- Bank geçirmesi / Alibaba söwda kepilligi / Western Union / Alipay
- Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris

4. satuwdan soňky hyzmat:
- Önümçilik wagty tassyklanan sargyt gowşurylyş möhletinden 1 gün soň bolsa-da, sargyt mukdarynyň 1% -ini üpjün ederis.
- (Gözegçilik edip bolmaýan sebäpler / güýçli ýeňip bolmaýar) tassyklanan tabşyrygyň gowşurylyş möhletinde 100% kepillik!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da çalyşmak zatlary zyýanyň mukdaryna baglylykda ara alnyp maslahatlaşylýar.
- 30 minutyň içinde 8: 00-17: 00 aralygynda jogap berýäris;
- Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň we oýananymyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler