Metal läheň kabel galstugy - metal läheň neýlon kabel galstugy, UV garşy

Gysga düşündiriş:

  • Polat dişler uzak wagtlap kabel galstuk öndürijiligini üpjün edýär.
  • Kabelleri, turbalary we şlanglary birikdirmek we berkitmek üçin giň ölçegler ulanylýar.
  • 100% gowy hilli plastmassadan ýasalan.
  • Has durnukly gaýyş üçin içerki sertiki gaýyşlar.
  • El bilen ýa-da işleýiş gurallary bilen işlemek ýönekeý
  • Dokary dartyş güýji we oňat çydamlylyk.

 


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Esasy maglumatlar

Material:Poliamid 6.6 (PA66)

Lamangyn:UL94 V2

Aýratynlyklary:Kislota garşylygy, poslama garşylyk, gowy izolýasiýa, ýaş aňsat däl, güýçli çydamlylyk.

önüm kategoriýasy:Içki diş galstugy

Gaýtadan ulanyp bolarmy: no

Igurnamagyň temperaturasy:-10 ℃ ~ 85 ℃

Iş temperaturasy:-30 ℃ ~ 85 ℃

Reňk:Adaty reňk, içerde ulanmak üçin amatly tebigy (ak) reňkdir;

Gara reňkli kabel galstugy, daşarda ulanmak üçin elýeterli uglerod gara we UV agentini goşdy.

Aýratynlyk

ITEM No. Spesifikasiýa (WxL) (mm) Netijeli uzynlyk (mm) MAX.BUNDLE DIA. (Mm) DÖWRÜN GÖRNÜŞI (STANDART)
Ini (mm) Uzynlygy (mm) N l
SY1-2-4150 4 150 120 35 180 40
SY1-2-4200 200 170 50
SY1-2-5250 5 250 200 65 220 50
SY1-2-5300 300 260 80
SY1-2-7145 7 145 115 35 500 112
SY1-2-7175 175 145 45
SY1-2-7200 200 170 50
SY1-2-7240 240 200 60
SY1-2-7300 300 260 80
SY1-2-7400 400 360 110
SY1-2-10300 10 300 260 80 550 124
SY1-2-10350 350 310 95
SY1-2-10400 400 360 110
SY1-2-10450 450 410 130
SY1-2-10550 550 510 160
SY1-2-10600 600 560 175

Lyokary maslahat beriň

Örän çydamly we aşa güýçli, metal diş poslamaýan polat gulplaýyş enjamy bilen “Gara Zip” baglanyşyklaryny hödürleýär.

Iň pes temperaturada iň ýokary dartyş güýji.Artykmaç poslamaýan polatdan ýasalan innowasiýa gulplama ulgamy, bazardaky beýleki kabel galstuklaryndan has ýokary mehaniki öndürijilik berýär.

Hyzmat kepilligimiz

1. Harytlar döwülende nädip etmeli?
• Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!(Harytlary yzyna gaýtarmak ýa-da gaharlanmak, zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.)

2. ippingük daşamak
• EXW / FOB / CIF / DDP adatça;
• Deňiz / howa / ekspress / otly saýlanyp bilner.
• ippingük daşaýjy agentimiz, ýük daşamagy gowy çykdajy bilen tertipleşdirmäge kömek edip biler, ýöne iberiş wagty we ýük daşamakdaky islendik mesele 100% kepillendirilip bilinmez.

3. Töleg möhleti
• Bank geçirmesi / Alibaba Söwda Kepilligi / günbatar bileleşigi / paypal
• Has köp habarlaşmak gerek

4. Satuwdan soň hyzmat
• Hatda önümçiligiň wagty tassyklanan sargyt wagtyndan 1 gün gijikdirilende 1% sargyt mukdaryny ýerine ýetireris.
• (Dolandyryşyň kyn sebäbini / güýji ýeňip bolmaýar) Satuwdan soň 100% kepillendirilýär!Yzyna gaýtaryp bermek ýa-da gaharly harytlar zeper ýeten mukdardan ugur alyp maslahatlaşyp bolar.
• 30 minutyň içinde 8: 00-17: 00 jogap alyň;
• Has täsirli jogap bermek üçin habar iberiň, oýananyňyzda size gaýdyp geleris!


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler